10/2/12

Ορνιθοπαρατήρηση από το μπαλκόνι-Birdwatching in the city

Χιόνι χιόνι και χιόνι. Γέμισε η γειτονιά πουλάκια.Στο λιγούστρο και στη συκιά κάτω από το μπαλκόνι μας Τσίχλα, Κοκκινότσιχλα και Κεδρότσιχλα!   After several days of snowing in the city of Katerini alot of bids showed up.Interesting observations a Redwing and two Fieldfares.

1 σχόλιο: